Mes-sisteme – definitie

MES (manufacturing execution system, sistemul de control al procesului de lucru) o aplicație software specializată, concepută pentru executarea problemelor sincronizării, coordonării, analizei și optimizarea eliberării producției. în cadrul oricarei system de producție. MES-sisteme sunt o clasă de sisteme de control la nivel de fabrică,dar pot fi folosite și pentru managementul integrat de producție la întreprindere în întregime.

MES – sistem automatizat pentru controlul și optimizarea activităților de producție, care în timp real:

 • inițiază;
 • monitorizează;
 • optimizează;
 • documentează;

procesele de producție de la începutul îndeplinirii comenzei pînă eliberarea produsul finit.

130_1

Obiective.

Printre principalele obiective ale MES ies în evidență:

 1. Activarea capacității de producție, pe baza unei planificări detaliate de producție
 2. Monitorizarea capacității de producție.
 3. Colectarea de informații legate de producție, de la:
 • Sistemul automatizat al procesului de producție
 • Senzori
 • Echipament
 • Personal
 • Sisteme software
 1. Monitorizarea și controlul parametrilor calității
 2. Dotarea tehnicii si personalului cu informatia necesara pentru procesul de productie
 3. Stabilirea legăturilor între personal și echipamente în cadrul producției.
 4. Stabilirea legăturilor dintre producție și furnizori, clienti, departamentul de inginerie, departamentul de vânzări și management.
 5. Răspunsul la:
 • Cerințe pentru nomenclatura producției,
 • Modificarea componentelor, materiei prime și produselor semi-finite utilizate în procesul de producție
 • Schimbarea specificației produselor
 • Disponibilitatea personalului și a capacității producției
 1. Asigurarea conformității actelor juridice aplicabile, cum ar fi reglementările Food and Drug Administration (FDA) din SUA.
 2. Respectarea standardelor din industrie enumerate mai sus.

Funcțiile MES

RAS (Resource Allocation and Status)- monitorizarea stării și alocarea resurselor. Gestionarea resurselor: cu ajutorul utilajului tehnologic, materialelor, personalului, formarea personalului, precum și alte obiecte, cum ar fi documente, care trebuie să fie disponibile începînd activitatea de producție.  Oferă un istoric detaliat al resurselor și asigură că echipamentele în mod corespunzător sunt formate pentru locul de muncă. Monitorizează starea resurselor  în timp real. Gestionarea resurselor include rezervarea și programarea, în vederea realizării obiectivelor de planificare operațională.

ODS (Operations/Detail Scheduling)- planificarea operativă detaliată. Asigură ordonarea sarcinilor de producție, bazate pe prioritate, atribute, caracteristici și rețete legate de specificul produselor cum ar fi forma, culoarea, consecutivitatea operațiilor, ș.a și tehnologia producției. Scopul – de a face un program de producție cu schimbări minime a echipamentului și funcționării  în paralel a instalațiilor de producție, pentru a reduce timpul primirii produsului finit.

DPU (Dispatching Production Units- supravegherea producției. Controlează fluxul de unități de produs sub formă de sarcini, comenzi, loturi si ). Informațiile sunt prezentate în ordinea în care lucrările urmează să fie realizate si se modifică în timp real in momentul producerii evenimentelor la nivelul fabricii. Acest lucru face posibil schimbare programului stabilit la nivelul de instalatii de productie. Include funcția eliminarea defectelor și reciclarea, împreună cu capacitatea de a controla costurile forței de muncă la fiecare etapă a procesului de productie cu date tamponate.

DOC (Document Control) —Sistemul de management al documentelor. Verifică conținutul și fluxul de documente care trebuie să însoțească produsele fabricate, inclusiv instrucțiuni și standarde de lucru, metode de executie, desene, proceduri, operațiuni standarde, programe de prelucrare a datelor, înregistrarea loturilor de producție, mesaje despre modificările tehnice, transferul de informații de la un schimb la alt schimb, de asemenea ofera posibilitatea de a efectua  planul și bilanțul. De asemenea,include instrucțiuni de siguranță, de control  protecției a mediului, a standardelor de stat si  internaționale. Păstrează istoria editarii documentelor.

DCA (Data Collection/Acquisition)- colectare și stocare a datelor. Interacțiunea subsistemelor de informații în scopul de a obține stocarea și transferul a datelor de control care circulă în mediul de productie a întreprinderii. Funcția oferă interfața pentru datele și parametrii operațiilor tehnologice, care sunt utilizate în formularele și documentele anexate la unitatea de producție. Datele pot fi obținute de la fabrică fie manual, fie automat, prin intermediul echipamentului in timpul dorit.

LM (Labor Management)- Managementul personalului. Oferă informații privind statutul personalului și conducerea lui în scara de timp necesară.  Include rapoarte privind prezența și a timpului de lucru, urmărirea certificării, posibilitatea urmării activitatilor neproductive, cum ar fi pregătirea materialelor sau lucrari instrumentale ca bază pentru analiza costurilor de activitate. Posibil interactiunea u funcția de alocare a resurselor, pentru a genera misiuni optime.

QM (Quality Management)- Managementul calității. Permite analiza indicatorilor măsurabili în timp real, derivate din producție pentru a asigura un control adecvat al calității și a identifica problemele care necesită o intervenție a personalului de serviciu. Această funcție generează recomandări pentru a aborda problemele, identifică cauzele defectelor prin analiza simptomelor, acțiunile personalului și rezultatele acestor acțiuni. Poate monitoriza, de asemenea, îndeplinirea  procedurilor de control statistic al proceslui și controlul statistic al calității produselor (SPC/SQC), și de a controla executarea testelor de laborator ale parametrilor produsului. Pentru aceasta, în MES se adaugă informații sisteme de management de informații (LIMS).

PM (Process Management)- managementul proceselor de producție. Monitorizează procesul de producție și corectează automat sau oferă suport pentru luarea deciziilor de către operator pentru  a lua măsuri corective și de îmbunătățire a activităților de producție.Această activitate poate fi atît în interiorul sitemului de operare îndreptată exclusiv pentru a urmări și a gestiona mașinele și echipamentele, precum și între sistemul de operare ce monitorizează progresul procesului de la o operație la alta. Acesta poate include controlul alarmă pentru a asigura notificarea garantată a personalului privind schimbările în proces, dincolo de limitele acceptabile de stabilitate. Acesta oferă interfața dintre echipamentul intelectual și MES, posibil datorită funcției de colectare și păstrare a informației.

MM ( Maintenance Management) – managementul  de întreținere și reparații. Monitorizează și gestionează întreținerea echipamentelor și instrumentelor. Oferă performanță lor. Oferă planificarea reparării preventive și periodice, reparării in dependență de starea în care se află.Colecteaza și păstrează o istorie a evenimentelor (eșecurile,reducerea productivității, etc.) pentru utilizare în diagnosticarea problemelor și pentru a preveni eventualele probleme.

PTG (Product Tracking and Genealogy)- urmărirea și genialogia produselor. Oferă informații despre starea și amplasarea fiecarei comenzi  în orice moment. Informația despre stare pot include date despre cine efectuează sarcinile, componente, materiale și furnizorii acestora, numărul de lot, numărul de serie, condițiile actuale de producție, precum și orice alarme,date despre reprocesare și alte evenimente legate de produs. Funcția de urmărire în timp real, creează, de asemenea, o înregistrare de arhivă. Această înregistrare oferă trasabilitate a componentelor și utilizarea lor în fiecare produs finit.

PA (Performance Analysis)- analiza performanței. Oferă formatarea rapoartelor privind rezultatele reale de funcționare, comparîndu-le cu datele istorice și rezultatele așteptate. Rezultatele activității de producție includ indicatori, cum ar fi coeficientul de utilizare a resurselor, disponibilitatea resurselor, timpul ciclului pentru o unitate de producție, cu respectarea planului și respectarea standardelor. Poate include controlul statistic al calității și al procesului produselor (SPC / SQC). Sistematizează informația de la diferite functii, ce măsoară parametrii de producție. Aceste rezultate pot fi pregătite sub forma unui raport, sau prezentate în timp real sub forma de evaluare în curs de desfășurare a performanțelor. Ca din 2004, funcțiile legate de pregătirea programului de producție (ODS), controlul si reparatiile (MM), precum și sistemului de documentare (DOC) – funcții care sunt în cerere în producție discretă – au fost excluse din modelul de bază MESA-11 în ceea ce privește procesul de fabricație. Dezvoltarea unui nou model de colaborare Manufacturing Execution System (c-MES) a fost cauzată de faptul că gestionarea proceselor de fabricație și lanțul de aprovizionare este un schimb de informații de încredere între mai multe sisteme ce este  necesar mult mai mult decît schimbul între mai multe nivele a unui sistem. În generația anterioară MES s-au concentrat pe furnizarea de informații către utilizatori din numărul personalului , cum ar fi tehnici, operatori sau manageri. Pentru schimbul de informații a fost dezvoltat modelul c-MES. Acesta vă permite să obțineți o imagine completă în ceea ce se întâmplă, pentru luarea deciziilor. În special, managementul lanțului de aprovizionare și de luare a deciziilor c-MES oferă informații cu privire la posibilitățile de producție (“ce”), performanță (“cum”), program (“când”) și calitate (“nivel accesibil”).

În plus, din anul 1994 pînă în anul 2004 au apărut  sisteme de informare care implementează oportunități funcționale.

Advanced Planning & Scheduling (APS) – rezolva problema elaborării programelor de producție în întreaga întreprindere.

Enterprise Asset Management (EAM)- este responsabil pentru controlul întreținerii tehnice și reparațiilor.

În funcție de natura, amploarea și caracteristicile structurilor industriale și a sistemelor, există diverse combinații ce combină sistemele întreprinderii ERP, APS și MES în structura generală a sistemelor de informație corporativă.

Funcțiile C-MES

RAS (Resource Allocation and Status)- monitorizarea stării și alocarea resurselor.

DPU (Dispatching Production Units)- supravegherea producției (coordonarea fabricării produselor).

DCA (Data Collection/Acquisition)- colectare și stocare a datelor.

LUM (Labor/User Management)- managementul resurselor umane.

QM (Quality Management)- managementul calității

PM (Process Management)- managementul proceselor de producție.

PTG (Product Tracking & Genealogy)- urmărirea și genialogia produselor.

PA (Performance Analysis)- analiză a eficienței.

Partajeaza