Ce este ERP-sistemul?

Sistemul ERP (Enterprise Resource Planning) – este unicu sistem de automatizare a managementului întreprinderii, care permite controlul și planificarea finanțelor, achizițiilor publice, producțiie, comerțului, logisticii, procesării comenzilor și a altor procese critice de afaceri.

Implementarea sistemurilor ERP pentru a minimiza stocurile, optimizarea ciclului de producție, de a accelera procesarea comenzilor și de a îmbunătăți serviciul clienți. Dezvoltarea unui astfel de sistem unic – nu este o sarcină ușoară. De obicei, fiecare unitate are sistem de calculator propriu optimizat pentru atingerea obiectivelor sale.

Sistemul ERP este o bază de date unică pentru toate departamentele și sarcinile, astfel încât accesul la informație devine mai ușor, și cel mai important, unitățile au posibilitatea de a face schimb de informații.

Să luăm, de exemplu o situație tipică primirea unei comenzi de la client. În formă de document din hîrtie comanda începe turul prin birouri și servicii, deseori se retipărește, informație separată  din el este înscris în unitățile de baze de date private. Fiecare retipărire , fiecare intrare adăugătoare  de date  este o posibilă eroare. Ca urmare, departamentul financiar nu știe nimic despre starea de depozit și posibilitatea de a executa comanda urgentă . Iar clientul supărat nu a primit la timp comanda sa , spune sacramental: “Dumneavoastră trebuia să aflați la depozit!”.

Cum Sistemul ERP poate îmbunătăți  activitatea companiei?

Sistemul ERP automatizează sarcinile, incluse în realizarea proceselor de afaceri. Așa dar, la primirea comenzii de la managerul de consum, el dispune de toate informațiile cu privire la relația cu clientul și ratingul lui de credit. Cînd  o sudiviziune termină să lucreze cu comanda, ea se transmite automat în următoarea subdiviziune. Aceasta exclude multiple erori de intrare a informației, pierderea documentelor și alte incidente similare. Ca urmare, comenzile sunt procesate mai rapid și fără erori. Oportunități similare apar in mai multe alte servicii – personalul de serviciu, departamentul de productie, departamentul de marketing, Servicii de furnizare. Bază de date unică ia în considerare relația dintre procesele individuale, cum ar fi, de exemplu, încărcarea comenzilor luna actuală și programul de concedii a personalului.

Sistemul ERP schimbă relațiile personalului îndeosebi și a serviciilor în general pentru lucru său. Acum managerii, care conduc comanda, dispun de informația despre starea ei în orice moment și toate aspectele ei : dacă a fost primită plata pentru lucru, dacă au suficiente piese în stoc, dacă în programul de lucru comanda lor la timpul necesar…ordinului de data corectă…Și dacă, de exemplu, depozitul va introduce în sistemă nu la timp  informația despre stocurile disponibile, deci cererea clientului primită administratorul , verificînd în sistema despre statutul depozitului, poate să refuze adresarea lui, văzînd, că  stocul la depozit este insuficient sau lipsește produsul cerut. Astfel, sistemul ERP sporește responsabilitatea fiecărui pentru afacerea comună.

Cît timp va ocupa implementarea sistemului ERP?

Implementarea sistemului ERP — nu este un lucru deloc ușor. Implementarea sistemelor ERP închise presupune schimbările procedurilor interne a companiei,precum și schimbări în activitatea angajaților săi. Ce ține de  complexitatea proiectului termenele implementării sistemelor de tipul acesta sunt destul de mari (2-3 ani).

Dar ale sisteme ERP (mai felxibile) poate cu ușurință să fie aranjată după lucrul angajaților companiei. Setarea lor poate fi efectuată pe orice etapă ulterioară a desfășurării companiei. Și nu este nevoie să se implice consultanții firmei, care s-a ocupat cu implementarea, setarea o poate face și adminstratorul sistemului. Implementarea a unui așa tip de sistem ERP va lua de la 6 pînă la 18 luni.

CE poate aduce sistemul ERP în afacerea noastră?

Companiile selectează sistemele ERP , bazîndu-se pe trei considerente principale

Unirea datelor financiare

Cînd conducătorul vrea să facă o idee despre starea generală a lucrurilor în cadrul companiei, el poate primi multe versiuni, și ele toate vor fi adevărate.  Fiecare sudiviziune duce evidența sa, fiecare are părerea proprie ce ține de investirea în afacerea comună, și nu e deloc ușor mereu să înțelegi- dacă cheltuielele pe marketing sunt suficiente sau este exces,  sunt recuperate sau nu.  La utilizarea sistemului ERP  este dificilă manipularea datelor, deoarece datele sunt unice și toate subdiviziunele utilizează unul și același sistem.

Standardizarea proceselor de producție

Companiilele de producere, îndeosebi cele, care au mai multe subdiviziuni, îndepărtate geografic,  localizate în diferite țări și pe diferite continente,recunosc, că sudviziunile aparte pot folosi diferite metode a înregistrărilor, diverse sisteme computerizate,astfel încît nu întotdeauna toate capetele se întrunesc. Sistemul cu multe valute permite reducerea personalului și unificarea proceselor de contabilitate. Dezvoltarea Internet asigură acces simplu la date din oricare loc, chiar si la o distanță mare.

În plus, atunci când producția produsului final este împărțită pe  componentede producție în diferite locuri, este la fel de important să se asigure compatibilitatea tehnică, unicitatea metodelor de control, actualitatea furnizării loturilor de materii prime, produse intermediare, componente.

Standardizarea informației în sisteme de cadre

Sistemul ERP cu succes decide problemele combinației datelor despre personal în diferite subdiviziuni – recrutare, perspective de creștere, recalificare ș.a. Cu ajutorul sistemului devine mai ușor posibilă legătura cu fiecare angajat. De fapt, sistemele ERP sunt un fel de reprezentare computerizată distinctivă  a modurilor de a conduce  afacerile diferitor companii. Fiecare  ramură industrială are caracteristicile sale, de aceea  proiectanții de sisteme îi orientează la aplicarea în diverse domenii, unde capacitatea lor va fi manifestată maximal .Iată de ce consumatorii din ramura dată a industriei necesită de la proiectanți conformitate maximală nevoilor sale.

Este potrivit  sistemul ERP pentru modalitatile noastre de conducere a afacerii?

Sistemul ERP este potrivit pentru afacerea noastră

O asemenea interpretare a întrebării în principiu este incorectă.Deseori se întimplă așa, că companiile se dezic de la proiectele încorporate sistemului ERP,cînd depistează, că programa nu suportă un oricare proces de afaceri important. Din acest punct de vedere sunt două căi de acțiune posibile care pot fi urmate.

Prima – de a schimba procesul de afacere așa, ca el să coincidă cu programa. Această cale constă în schimbări grele și de mult timp în afacere, care deseori îi dă companiei un rînd de avantaje competitive și  o agitare bună personalului.

A doua cale – de a introduce schimbări în programă. Compania – proiectanții sistemului ERP vă vor ajuta să schimbați modulele standarte în modul necesar, ca sistemul să coincidă specificului afacerii dumneavoastră.

Partajeaza